قیمت گذاری ساده و شفاف

از ابتدا تا انتصاب، ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم. با 14 روز رایگان شروع کنید پرداخت سالیانه
به شما دو ماه رایگان می دهد!

Start Up

Basic resources for starter websites.

€5,99 هر ماه

€15,00 سه ماهه

€30,00 نیمه سالانه

€60,00 در سال

 • 1 Website
 • 10Gb Storage
 • Unmetered bandwidth
 • Free domain with annual plan
 • Migrations free
 • Page Booster free
 • Free SSL Certificate
 • Pre-installed: Wordpress,
  Prestashop, Joomla + more

Start Up PLUS

The perfect starting point for growing an online presence.

€12,98 هر ماه

€42,96 سه ماهه

€71,94 نیمه سالانه

€143,88 در سال

 • Starts with 1 site
 • 3 environments/site
 • 25K visits/month
 • 50GB bandwidth
 • CDN & SSl included
 • Migrations free
 • Page Performance free
 • Powerful tools available

Ultimate

More power for complex sites and heavy traffic.

€9,99 هر ماه

€29,99 سه ماهه

€59,94 نیمه سالانه

€115,00 در سال

 • Start Up, plus
 • 2x processing power & memory

Ultimate PLUS

The perfect starting point for growing an online presence.

€16,99 هر ماه

€50,00 سه ماهه

€101,00 نیمه سالانه

€193,88 در سال

 • Start Up, plus
 • 2x processing power & memory

Maximum

Supports multiple complex sites with high-res photos and video.

€16,99 هر ماه

€50,00 سه ماهه

€101,94 نیمه سالانه

€190,00 در سال

 • Ultimate features, plus
 • 6x Unlimited Websites
 • 6x processing power & memory
 • 2x Maximum site traffic

Maximum PLUS

The perfect starting point for growing an online presence.

€23,98 هر ماه

€112,91 سه ماهه

€143,81 نیمه سالانه

€273,88 در سال

 • Ultimate features, plus
 • 6x Unlimited Websites
 • 6x processing power & memory
 • 2x Maximum site traffic
مقایسه ویژگیها تمام قیمتها شامل 20٪ مالیات بر ارزش افزوده نیست